English       Русский

 
 
 אתם נמצאים בחדר -  סלון
  כוורת 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  כורסאות (TV) 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  טלויזיה 2.00 קוב
הוסף/י להצעה

  שולחן סלוני 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  שולחן אוכל עם 6 כסאות 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  ארגן 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  פסנתר 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  מערכת סטריאו 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  שולחן / כסא / מחשב 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  ספה 3+2+1 2.00 קוב
הוסף/י להצעה

  ויטרינה 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  ספריה 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  שידות / מדפים (TV) 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  ארון נעליים 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  מזגן / נברשות 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  תמונות / פסלים 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  רדיאטור חימום 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  שטיחים 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  מראה 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  אקווריום 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

  קרטונים 0.20 קוב
הוסף/י להצעה

  מזנון 1 חלקים 1.00 קוב
הוסף/י להצעה

 

 


היי הופ הובלות - העברת דירות, משרדים, מפעילים. משרד: 08-8675208, פלאפון: 050-5557709

ממשק "הצעת מחיר" באתר הינו לצורך קבלת הערכה בלבד.  הצעת מחיר מדוייקת תינתן לכם לאחר
שנציגנו יגיע לביתכם על מנת לבחון את היקף התכולה ולהתאים עבורכם את שטח המחסן